آیا می توانم پراکسید هیدروژن را به آب آشامیدنی خود اضافه کنم؟

آیا می توانم پراکسید هیدروژن را به آب آشامیدنی خود اضافه کنم؟   نوشیدن غلظت های بالاتر پراکسید هیدروژن بسیار خطرناک است زیرا می تواند باعث سوختگی بافت شود. …   به کاربران دستور داده شده است که چند قطره پراکسید هیدروژن غلیظ را درون یک لیوان آب قرار دهید.   کاربران اغلب پراکسید هیدروژن …

آیا می توانم پراکسید هیدروژن را به آب آشامیدنی خود اضافه کنم؟ Read More »