آیا هیدروژن پروکساید 3درصد می تواند شما را بکشد؟

آیا هیدروژن پروکساید 3% می تواند شما را بکشد؟   غلظت 3 درصد می تواند باعث سفیدتر شدن یا آسیب دیدگی هضم شما ، نفخ ، استفراغ و فرسایش جزئی شود.   یک اونس یا 30 میلی لیتر از 35 درصد می تواند 3.5 لیتر اکسیژن را به عنوان گاز آزاد کند. …   هیدروژن …

آیا هیدروژن پروکساید 3درصد می تواند شما را بکشد؟ Read More »