کاربردهای آب اکسیژنه ۳۵ درصد

بهبود جوانه زنی بذره بذرهای گیاهان برای حذف اسپورهای قارچ و همین طور افزایش قدرت جوانه زنی در این ماده خیس می­خورند.   ضد عفونی کننده این ماده یک ضدعفونی کننده خفیف است که در بریدگی های جزئی و خراش ها و سوختگی ها روی محل مورد نظر برای جلوگیری از ایجاد عفونت به کار …

کاربردهای آب اکسیژنه ۳۵ درصد Read More »