آیا می توان از آب اکسیژنه برای ضدعفونی کردن استفاده کرد؟

علاوه بر تمیز کردن ، از آب اکسیژنه می توان برای ضد عفونی کردن وسایل اطراف خانه استفاده کرد.   فقط آن را اسپری کنید، اجازه دهید حباب ها فروکش کنند و تکرار شوند.   شما همچنین می توانید چیزهایی را در آن خیس کنید تا ضد عفونی کننده آنها مانند تمیز کردن دماسنج با …

آیا می توان از آب اکسیژنه برای ضدعفونی کردن استفاده کرد؟ Read More »